\

Blogs voor inschrijvers

Hier vindt u een aantal blogs, geschreven door Octavia Siertsema zelf of door een van haar zakelijke partners.


Haastige spoed is zelden goed. Het belang van het goed invullen van de UEA.

Auteur: Octavia Siertsema

De laatste tijd krijg ik berichten van ondernemers die hebben ingeschreven op een aanbesteding, maar uitgesloten zijn omdat het Uniform Europees Aanbestedings­document (UEA) niet goed was ingevuld. Uit navraag bij deze ondernemers bleek dat ze deze niet hebben laten controleren, of dat deze op het laatste moment (haastig) is ingevuld.
Lees meer


Tel ook voor twee!

Auteur: Octavia Siertsema

Hoeveel onduidelijkheid en verwarring mag een aanbestedende dienst scheppen en er van de rechter mee wegkomen? Deze vraag stond onlangs centraal tijdens een Kort Geding. En dan blijkt maar weer dat de verhoudingen scheef liggen, want de inschrijver heeft het allemaal maar te accepteren en moet in mijn optiek onevenredig goed opletten.
Lees meer


Help, ik heb een klacht ...

Auteur: Octavia Siertsema

Dat de ene overheid de andere niet is, is nog tot daar aan toe. Maar dat een lokale overheid in strijd handelt met de landelijke wetgeving, is kwalijk.
Lees meer


Frustratie nummer 1 is de inlichtingenronde!

Auteur: Octavia Siertsema

Eigenlijk kent de inlichtingenronde meerdere frustraties: dat er geen of een slecht antwoord op de gestelde vragen wordt gegeven door de aanbestedende dienst, waardoor je nog niet weet wat de bedoeling is, wat de aanbestedende dienst wil.
Lees meer


Frustratie nummer 2: De hoeveelheid werk die voor een inschrijving gedaan moet worden

Auteur: Octavia Siertsema

Frustratie nummer 2 is de hoeveelheid werk die voor een inschrijving gedaan moet worden. Dit in relatie tot de omvang van de opdracht, de winkans, de contracttermijn etc. en gecombineerd met disproportionele eisen.
Lees meer


De planning: De nummer 3 frustratie bij het inschrijven op aanbestedingen

Auteur: Octavia Siertsema

Dé nr. 3 frustratie bij het inschrijven op aanbestedingen. De planning. Bij de meeste aanbestedingen is de door de aanbestedende dienst aangegeven planning heilig.
Lees meer


Weg met de NvI! Pleidooi voor een continu proces

Auteur: Octavia Siertsema

Van oudsher zijn aanbestedende diensten gewend om alle vragen te verzamelen, ze na een bepaalde deadline te beantwoorden en het resultaat daarvan in één keer te verspreiden in een Nota van Inlichtingen (NvI). Dat heeft allerlei nadelen, zowel voor inschrijvers als voor de aanbestedende dienst (AD). Ik pleit daarom voor een continu vraag- en antwoordproces.
Lees meer


Durf te vragen! Ook bij aanbestedingen

Auteur: Octavia Siertsema

Als je inschrijft op een aanbesteding, mag je vragen stellen. Waarom zou je dat doen? Zijn er ook vragen die je vooral níet moet stellen? En aan welke regels moet de aanbestedende dienst zich houden? Je leest het allemaal in dit artikel.
Lees meer


De toekomst van EMVI

Auteur: Octavia Siertsema

Op 24 november 2015 vond het jaarlijkse congres van STABI-SMI (UNETO-VNI en Bouwend Nederland) plaats met als onderwerp 'De toekomst van EMVI'. De presentatie die ik daar heb gegeven, heb ik gebruikt als basis voor deze blog. Het doel van EMVI is om niet alleen te gunnen op basis van prijs, maar ook op basis van andere criteria. Met als uiteindelijk doel een optimale oplossing/invulling van het 'probleem' van de aanbestedende dienst. De vraag is of aanbestedende diensten steeds minder kennis hebben van de markt hebben? En wat daarvan de impact is op EMVI?
Lees meer


Kafkaëske taferelen
rondom aanbesteding CZ

Auteur: Octavia Siertsema

In mei 2015 deed zorgverzekeraar CZ een uitvraag naar zuurstof­voorzieningen. In de stukken stond dat de prijs voor alle onderdelen realistisch moest zijn. Wat 'realistisch' precies inhield werd niet uitgelegd.
Lees meer


MKB Nederland wil eenheidsworst in aanbestedingsbeleid gemeenten. Dat helpt innovatieve ondernemers niet!

Auteur: Gert Walhof

Tijdens het congres van het Inkoopplatform Groningen riep Hans Bakker van MKB Nederland de gemeenten op het aanbestedingsbeleid meer te uniformeren. Dan kunnen ondernemers beter deelnemen aan aanbestedingen. Wethouder Joost van Keulen van de gemeente Groningen sprak over de uitdagingen waar zijn Stad voor staat en vooral over ambities. Groningen vaart haar eigen koers en vertaalt deze naar het aanbestedingsbeleid. De vraag is innovatieve oplossingen. Uniformeren komt daarin niet voor!
Lees meer


Gefronste wenkbrauwen

Auteur: Octavia Siertsema

Inschrijven op aanbestedingen levert regelmatig gefronste wenkbrauwen op. Als bidmanager stoor ik me aan procedures die bedrijven bijvoorbeeld onnodig veel tijd en energie kosten. Als voormalig inkoper voor de overheid ben ik ervan overtuigd dat het anders kan. Acht praktische tips voor aanbestedende diensten.
Lees meer


Digitaal aanbesteden: "Een lust of een last"

Auteur: Arnold Appelman, De Haan Advocaten & Notarissen

Digitaal aanbesteden staat synoniem voor digitaal inschrijven. In het nieuwe wetsvoorstel tot aanpassing van de Aanbestedingswet 2012 - welk wetsvoorstel dient ter implementatie van de richtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25 - is opgenomen dat alle aanbestedende diensten per ingangsdatum van het wetsvoorstel, verplicht zijn om hun opdrachten digitaal aan te besteden. Dat betekent dat waarschijnlijk per 18 april 2016 - de uiterste datum voor implementatie van deze richtlijnen - alle (Europese) aanbestedingen digitaal moeten plaats vinden. Recentelijk bleek dat deze verplichting in ieder geval tot 2017 is uitgesteld. Is volledig digitaal aanbesteden nu wel zo'n goed idee?
Lees meer


Valkuilen bij het beoordelen van prijzen

Auteur: Octavia Siertsema

Scherpe prijs en daarom uitgesloten; hoe kan dat nou?
De afgelopen tijd heb ik bij aanbestedingen allerlei verschillende methodieken voor het beoordelen van prijzen gezien. Het valt dan op dat de gekozen methodiek vaak niet past bij de soort aanbesteding. Of dat de gekozen methodiek tot allerlei ongewenste effecten leidt. Een sprekend voorbeeld daarvan vond ik een aanbesteding waarbij inschrijvers met een prijs die meer dan 15% afweek van het gemiddelde werden uitgesloten. Met slechts 5 inschrijvingen resulteerde de hoge prijs van één inschrijver in een hoog gemiddelde. Dat leidde tot het, in mijn ogen onterecht, uitsluiten van een inschrijver met de laagste prijs. Een laagste prijs die commercieel volledig verantwoord was, een lage prijs die voor de aanbestedende dienst tot lagere kosten had kunnen leiden als deze inschrijver niet bij voorbaat zou zijn uitgesloten ...
Lees meer


Een goede voorbereiding ...

Auteur: Drs. Lenneke Blokx, adviseur aanbestedingen

Als inschrijvende partij op een Europese aanbesteding hebben wij er allemaal wel eens mee te maken gehad; je krijgt een nieuwe aanbesteding binnen waar je hart sneller van gaat kloppen. "Dit is een aanvraag die helemaal aansluit bij onze dienstverlening!!" Bij het lezen van het bestek word je steeds enthousiaster ... Tot aan het Programma van Eisen (PvE). Daar staat een eis in waar je niet aan kunt voldoen. Wanneer deze eis naar aanleiding van jouw vraag in de Nota van Inlichtingen niet wordt aangepast, is het ...
Lees meer


Een mysterieuze radiostilte

Auteur: Marco Sichtars, Sinclairity consult

Overheidsinkopers hebben het niet gemakkelijk. Van hogerhand krijgen ze constant ingepeperd, dat ze geld van de belastingbetaler aan het uitgeven zijn, wat doelmatig en rechtmatig moet gebeuren. Voor elke aanschaf die er een beetje toe doet, moeten ze voldoen aan allerlei aanbestedingsregels. En dan liggen ook nog de leveranciers en de media op de loer om ze te bespringen, wanneer ze een (vermeende) fout in een aanbesteding hebben gemaakt of een betrokken ambtenaar niet helemaal kreukvrij is. Logisch dat zij dus zeer behoedzaam optreden. Leuk inkopen klinkt anders.
Lees meer


Stiefkindje van het aanbesteden, deel 2

Auteur: Octavia Siertsema

Stiefkindje, hoezo? Het stellen van vragen is naar mijn idee te vaak een stiefkindje binnen het aanbesteden. Het belang van het stellen van vragen is groot, terwijl inschrijvers het vaak overslaan of vergeten; ze stellen de verkeerde vragen of ze stellen alleen maar vragen om het vragen stellen. Daarnaast weten inschrijvers niet altijd hoe om te gaan met 'vragen met een gerechtvaardigd commercieel/economisch belang'.
Lees meer


Uitgekleed en weer aangekleed

Auteur: Alexander Mok, Proposal Manager bij PwC

U schrijft in ... U hebt, schat ik in, de volgende situatie meer dan eens meegemaakt: u schrijft in op een aanbesteding en krijgt het hoogste aantal punten voor de kwaliteit van uw inschrijving, maar u verliest op prijs. Niks is frustrerender dan dit, zo veel energie en tijd in de beantwoording gestopt en dan nipt verliezen omdat u iets duurder bent dan uw naaste concurrent. Ter gerust­stelling: u bent zeker niet de enige. Dit komt meer en meer voor is mijn ervaring.
Lees meer


Stiefkindje van het aanbesteden, deel 1

Auteur: Octavia Siertsema

Stiefkindje, hoezo? Het stellen van vragen is naar mijn idee te vaak een stiefkindje binnen het aanbesteden. Het belang van het stellen van vragen is groot, terwijl inschrijvers het vaak overslaan of vergeten; ze stellen de verkeerde vragen of ze stellen alleen maar vragen om het vragen stellen. Daarnaast weten inschrijvers niet altijd hoe om te gaan met 'vragen met een gerechtvaardigd commer­cieel/econo­misch belang'.
Lees meer


Kantelen in de wereld van zorg & aanbesteden

Auteur: Jolande Prudon, Adviseur communicatie Dichterbij

De wereld verandert continu maar de komende jaren vindt er een complete aardverschuiving plaats in de zorg. Daar waar in het verleden zorgaanbieders de AWBZ zorg gefinancierd kregen uit een grote pot, moeten dezelfde zorgaanbieders nu offreren. In soms tientallen gemeenten offertes uitbrengen om de zorg voor zelfstandig wonende cliënten gefinancierd te krijgen. En dan staan ze opeens oog in oog met ervaren resultaat gedreven inkopers die door gemeenten zijn ingehuurd en een zakelijk taal spreken.
Lees meer


Inschrijven op een aanbesteding

Auteur: mr Tj.P. Grünbauer, advocaat bij Van Veen advocaten te Ede

Overheden zetten opdrachten in de markt. Ondernemers werken in het algemeen graag voor de overheid, al was het maar omdat je bij de overheid zeker bent dat het met de betaling wel goed komt: de overheid kan niet failleren. Naar overheidsopdrachten kan iedereen meedingen. Al vanaf relatief lage bedragen moeten overheden iedereen, althans meerdere partijen, de kans geven om een opdracht van de overheid in de wacht te slepen. Daarvoor is de aanbestedingsprocedure in het leven geroepen: er wordt een aanbesteding uitgeschreven waar de geïnteresseerde ondernemers op kunnen inschrijven.
Lees meer


5 Tips voor inschrijven op aanbestedingen ... voor MKB'ers met drempelvrees

Auteur: Octavia Siertsema

Inschrijven op aanbestedingen? Volgens de gemiddelde MKB'er is dat moeilijk, arbeidsintensief, kostbaar en hemeltergend ingewikkeld. Maar is dat wel zo? Vijf tips voor de MKB'er met drempelvrees.
Lees meer