Doorloop het aanbestedings-proces zonder kleerscheuren

Een aanbestedingsdocument, en zeker een Europese tender, bestaat helaas nooit uit een paar A4-tjes. De ordners vol informatie, regels en criteria kunnen nogal intimiderend zijn. Maar mij krijgen ze niet klein! En u ook niet. Daar zorg ik voor.

Een perfecte inschrijving

Ik voorzie u van de juiste kennis en expertise. Ontwar eventuele onduidelijkheden in het bestek, in de documenten van de aanbestedende dienst. Maak alle voetangels en klemmen op uw pad onschadelijk. Achterhaal de vraag achter de vraag. Help u om die vragen precies zo te beantwoorden dat u het beste scoort. Om u zo te presenteren dat u meer kans maakt op succes. Ik help u kortom, om succesvoller in te schrijven op aanbestedingen.

Keiharde deadlines

Ik ken het aanbestedingsproces als mijn broekzak. Ben uw steun en toeverlaat. Maar ik zit u ook achter de broek aan, zodat u oplevert wat u beloofd heeft. Op tijd! De aanbesteder toont namelijk geen genade als u over de deadline heen gaat. Daarom houdt u van me. Daarom haat u me soms ook - een beetje. Dat hoort er allemaal bij.

Op de goede afloop!

Het Grote Wachten is aangebroken. Peentjes zwetend wacht u het oordeel af van de aanbestedende partij. Heeft u de opdracht gegund gekregen? Geweldig! Zo niet, dan bekijk ik waarom u de tender niet gewonnen heeft en de ander wel. Wat kunnen we daaruit leren voor een volgende keer? Tja... leuker kan ik het niet maken. Wel gemakkelijker. En beter.

Hebt u gelijk of krijgt u het?

Als de redenen voor afwijzing van uw inschrijving onrechtmatig zijn of zelfs onwetmatig, dan is beroep mogelijk. Op basis van de stukken kan ik een goede inschatting maken van uw kansen in een bezwaarprocedure. Is een proces onvermijdelijk, dan heb ik mijn samenwerkingspartner mr Tjeerd Grünbauer achter de hand, advocaat in overheidszaken.

Wat denkt u ervan? Zullen we met elkaar in zee gaan?

Maak een afspraak