\

Audioblogs


Nieuw: Allesoveraanbesteden.nl
'Alles over aanbesteden' is dé podcast voor inkopers en inschrijvers. Deze site is een initiatief van Octavia Siertsema en Peter Streefkerk.

In open gesprekken gaan Octavia en Peter in op een breed scala aan onderwerpen over aanbestedingen/tenders: de aanbestedingsleidraad en andere aanbestedingsdocumenten, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria, proportionele criteria, helder schrijven, publiceren via TenderNed en Negometrix, vragenrondes, Nota van Inlichtingen, EMVI, (voornemen tot) gunning en afwijzing, bezwaar maken, juridische aspecten en heel veel meer.

Zie/beluister de podcasts op: Allesoveraanbesteden.nl
Van Veen Advocaten


Audioblog / Podcast 1


Een podcast van Tjeerd Grünbauer, Van Veen Advocaten. Thema's o.a. andere het proces van aanbesteden in het algemeen, Europees recht en wat je moet doen bij het inschrijven. Aan de orde komen de beginselen van aanbestedingen: proportionaliteit, transparantie, gelijke behandeling, grensbedragen, nationale aanbestedingen en Europese aanbestedingen. En veel meer ...


Audioblog / Podcast 2


De tweede podcast van Tjeerd Grünbauer, Van Veen Advocaten, over het proces van aanbesteden. Onder andere aandacht voor het stellen van vragen aan de aanbestedende dienst en commercieel gevoelige vragen. De risico's van het stellen van rechtstreekse vragen in plaats van de formele route via o.a. Tenderned en Negometrix. Over de Nota van Inlichtingen en een eventuele tweede inlichtingenronde. Wat doe je als je niet tevreden bent met een antwoord? Wat doe je bij disproportionele eisen? Wat is handig om in detail aan te geven naar de aanbestedende partij? Wat is EMVI? Hoe gaat de beoordeling van aanbestedingen, puntensystemen, rapportcijfers enz. Hoe krijg je daar je vingers achter? Kun je naar de rechter voor een te lage score? Ga je procederen over een negatieve uitslag en de inhoud van een beoordeling? Hoe toetst een rechter? Hoe stel je op tijd de juiste vragen?